INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!

Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy oraz wychowawcy klas zapraszają w dniu 08.05.2019 r.(środa) na godzinę 16.00. Rodziców klas Szkoły Podstawowej i trzeciej klasy gimnazjalnej na zebrania (podsumowujące) zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami w roku
szkolnym 2018/2019.