admin

08 April 2019

No Comments

Egzamin ósmoklasisty 2019

Egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Do swojego egzaminu uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przystąpią w dniach 15-17.04.2019.