admin

18 March 2019

No Comments

„Ku Niepodległej” – grupa artystyczna „Rekonstrukto”

4 lutego 2019r. do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele Grupy Artystycznej Rekonstrukto i zaprezentowali pokaz historyczny pt. „Ku niepodległej”. Panowie w żołnierskich strojach przedstawili uczniom bardzo ciekawie lekcję historii,  upamiętniającą niepodległościowe dążenia Polaków od chwili zaborów do momentu odzyskania niepodległości. W swojej opowieści uwzględnili rolę i legendę Józefa Piłsudskiego w tworzeniu niepodległego państwa polskiego. Poza tym zaprezentowali stroje z epoki powstańców i kosynierów oraz kolekcję replik broni używanych przez powstańców i w okresie I wojny światowej. Do wspólnej żywej lekcji historii włączeni zostali uczniowie, prezentując dolę żołnierza w złych i dobrych chwilach, co zdecydowanie uatrakcyjniło pokaz. Po zakończonej lekcji wszyscy mieli możliwość obejrzenia z bliska kolekcji replik broni używanej przez powstańców i w I wojnie światowej, a także poleżeć na noszach.

Dzięki pokazowi uczniowie na pewno zapamiętają wiele istotnych informacji związanych z historią.