Dzień Babci i Dziadzia

Każdego roku szkolnego w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadzia. Uroczystość ta, jest przygotowywana przez wszystkich uczniów szkoły. Tak również było i w tym roku.
23 stycznia 2018 roku, przedszkolaki, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki i tańczyły. Klasy I-III wykonały wiązankę tańców ludowych. Uczniowie pięknie prezentowali się w strojach krakowskich. Kolejno klasa V przedstawiła Jasełka. Na zakończenie koncert kolęd wykonał szkolny zespół fletowy. Oficjalną uroczystość wnuki zakończyły śpiewem 100 lat  dla szanownych gości.  Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie wychowawczynie oraz dyrektor Leszek Liszka. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a wszyscy wiemy, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej. W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.